Napíšte nám

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:19832/B IČO: 35 774 819
Adresa: Slowackého 33, 821 04 Bratislava
mobil: +421 915 775 480
tel: +421 2 547 935 44, -45
e-mail: bmglobal@bmglobal.sk