Bytové domy Nad Lúčkami BA

Nad Lúčkami
Realizované 2010

Novostavba dvoch bytových domov s podzemnými garážami, situovaných v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. V domoch je vybudovaných 17 bytových jednotiek.