Profil spoločnosti:

Spoločnosť BM Global, s. r. o. bola založená v roku 1999 ako investorsko – developerská spoločnosť zameraná na realizáciu investičných celkov v bytovej výstavbe. Tím spoločnosti BM Global pripravuje realizácie bytovej výstavby vo všetkých stupňoch od kúpy vhodnej parcely, obstaranie všetkých povolení, projektovej dokumentácie až po kolaudáciu a následný predaj jednotlivých bytov individuálnym klientom. Spoločnosť sa sústreďuje predovšetkým na vlastné projekty s dôrazom na kvalitu realizácie stavby a spoľahlivosť vo vzťahu s klientami.

Činnosti:

  • developerská činnosť
  • realizácia investičných celkov
  • inžinierska činnosť
  • činnosť realitného makléra

Kontakt:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:19832/B IČO: 35 774 819
Adresa: Slowackého 33, 821 04 Bratislava
mobil: +421 915 775 480
tel: +421 2 547 935 44, -45
e-mail: bmglobal@bmglobal.sk

Partneri:

rbw.sk aplan.sk nadstavba.sk